12 Eylül 2012 Çarşamba

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ

Dünyada oluşan hava,su ve yüzey kirliliğinin tümüne yakın bir kısmı denizlere ulaşmakta,ve tüm bunlar denizlere büyük zararlar vermektedir.Akarsulara verilen tüm sanayi atıkları, kanalizasyon suları ve sıcak sularda denize ulaşmaktadırlar.Hava Kirliliğini yaratan dumanlar ve zehirli gazlarda rüzgarlarla denizlere doğru sürüklenmekte ve yağmurlar tarafından denizlere gelmektedirler.
Yeryüzündeki içme ve kullanma suyunun miktarı sınırlıdır. Zamanla su kaynaklarının azalması, insan nüfusunun artması ve daha önemlisi, suların kirlenmesi yaşamı giderek zorlaştırmaktadır.
Bunlar deniz kenarındaki bitki ve alg gibi kaynakları yok etmektedir. Kirlenme sonucu denizlerde hayvan soyu tükenmeye başlamıştır. Örneğin; Marmara denizi, kirlilik nedeniyle balıkların yaşamasına uygun ortam olmaktan çıkmıştır. Karadeniz’deki kirlenme nedeniyle hamsi ve diğer balık türleri giderek azalmaktadır. Istakozların larva halindeyken temiz su bulamamaları nedeniyle nesilleri tükenmektedir. Nehir ve göllerimizde kirlilik nedeniyle canlılar tükenmek üzeredir.


Yeni Karbon Kirliligi:
“Katran Toplari”

“Katran toplari olarak adlandirilan bu parçaciklar, odun ve tarim alanlarinin yakılması ve orman yangınları sonucu çıkan dumanın içinde oluşuyor. Araştırmacılara göre, atmosferin alt katmanlarındaki karbon  parçacıkları,
hem küresel iklim degişimini hem de havanın kalitesini etkileyebileceği için
önemli bir sorun oluşturuyor.PETROL KİRLİLİĞİ

Denizde ve karada görülen petrol kirliliği ortamdaki canlı hayatın tehlikeye girmesine,bazı türlerin yok olmasına yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine neden olmakta doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır.

Petrolün Çevreye Zararları
Petrolün üretimi ve nakli sırasında meydana gelen kazalar sonucunda denizde ve karada yayılan petrol ve yan ürünleri kirliliğe yol açmaktadır.Bitkilerin üzerinde oksijen emici özelliğe sahip olarak bitkinin oksijen almasını engelliyor ve kısa bir sürede bitkinin ölmesine sebeb oluyor.Denizlerde dalgalar yolu ile sahillerde petrol kirliliği olduğu bilinmektedir.
Petrol,bitkilere olan zararların yanı sıra, toprağın fiziksel özelliklerini değiştirmekte,biyolojik aktivitelerini etkilemektedir.

HAVA KİRLİLİĞİ

Fosil yakıtları ısıtma ulaşım hava kirliliğine neden olurlar. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.
Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. , karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit(SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit veozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.
Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edilmiştir.


ÇEVREYİ KURTARMAK İÇİN NELER YAPILMALI ?
1.Duyarlılığı artırıcı kampanyalar yapılması
2.Kamu çalışma alanlarında ilanlar,afisşler hazırlanması
3. Konferansların düzenlenmesi
4. Okullarda çevre ile ilgili eğitimlerin verilmesi
5. Çevre sorunları ile ilgili mücadele yöntemlerinin geliştirecek programların oluşturulması
6. Sergilerin açılması
7. Gençlere özel programlar düzenlenmesi
8. Festivaller düzenlenmesi
9. Futbol başta olmak üzere spor müsabakaları yapılması
10. Çevreyi koruma konusunda çalısan gönüllü bir kuruma (topluluga) üye olunmasının özendirilmesi
11. Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimlerde bulunulması
12. Çevreyi korumanın bir bireysel sorumluluk olduğu bilincini anımsamak ve bu konuyu anımsatan çalışmalar yapılması
13. Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine
katkı sağlanması
14. Çevreyi koruma yollarının kamuoyu ile paylasılması ve bu konuda bilincin artırılması
15. Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve katılımın özendirilmesi
16. Çöplerin toplanmasına katkı sağlanması
17. Ağaç dikme çalışmalarına katkıverilmesi
18. Kuraklık konusunda duyarlılığın artırılması
19. Motorlu araçların çevreye verdiği zararların hatırlatılması

                                         Loca GaGarin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder