14 Ağustos 2013 Çarşamba

2012 yılı içerisinde TPAO’da Yürütülen Çevre Koruma Faaliyetleri

"Gelecek kuşaklara havası, suyu, toprağı 

temiz bir çevre bırakmak sorumluluğu 

içinde hareket edilerek, proje bazlı çevre

 koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. " 


           


Bölgelerimizde, kirlenen alanlarda yürütülen 

rehabilitasyon çalışmaları geçtiğimiz yıla

 göre artış göstermiş olup, Batman Bölge

 Müdürlüğünde % 96, Adıyaman Bölge 

Müdürlüğünde % 81 oranındakirlenen

 alanlar rehabilite edilmiştir. Çevrese

l yönetim sistemlerinin etkinliğini artırmak

 amacıyla Çevre Koruma Prosedürleri

 hazırlanmış, mevzuata uyum sağlamak ve

 saha  faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, biyoremidasyon,

 stabilizasyon-nötralizasyon çalışmaları ile sondaj sahalarında kullanılan mud-pitlerin

 rehabilitasyonları yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde TPAO’da Yürütülen Çevre Koruma Faaliyetleri; 
 • Petrol ve Doğalgaz Üretim ve Depolama tesisleri için Çevre İzni Alınması çalışmaları,
  
  
 • Kıyı tesisleri Acil Müdahale Hizmeti, Planı ve Tatbikat Çalışmaları,
  
  
 • Petrol ve Doğalgaz Üretim Faaliyetleri Sonucu Oluşan Atıksuların Yönetimi Projesi (TÜBİTAK-KAMAG Projesi),
  
  
 • Mobil Atık Yakma Sistemlerinin kullanımı,
  
  
 • Sondaj Atıkları ve Atıksularının Yönetimi Projesi,
  
  
 • Biyoremidasyon Ürünlerinin Karşılaştırmalı Uygulama Projesi,
  
  
 • Atık Yağların Hampetrole Karıştırılarak Geri Kazanımı,
  
  
 • TPAO Faaliyetlerinden Kaynaklanan Atıksuların Yönetimi ve Bertarafı Uygulamaları,
  
  
 • Çevre Koruma Sarf Malzeme ve Ekipmanlarının Kullanımı,
  
  
 • Batı Karadeniz Off-Shore Projesi,
  
  
 • Derin Deniz Sondaj Projeleri,
  
  
 • Irak Projeleri,
  
  
 • Denizde Üretim Faaliyeti Sonucu Oluşan Formasyon Sularının Yönetimi Çalışmaları,
  
  
 • HSE Prosedürlerinin Hazırlanması,
  
  
  
  
  http://www.tpao.gov.tr/tp2/sub_tr/sub_icerik.aspx?id=141
  
  
  
  
  
  
  SeSSizlik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder