5 Aralık 2013 Perşembe

Türkiye'nin Kelebekleri ProjesiKelebekler, güneşli ve çiçekli alanların vazgeçilmez unsurları. İnsan yerleşimin binlerce yıl geçmişe dayandığı Türkiye’de birçok kelebek türü insan eliyle oluşmuş alanları kullanıyor ve bu alanlara ihtiyaç duyuyor. İnsan eliyle yapılan orman açıklıkları, biçilen otlaklar bu alanlara birer örnek. Bazı türlerse yalnızca belirli yaşam alanlarında, belirli iklimlerde, özel bir besin bitkisinde bulunuyor ve karmaşık yaşam döngülerini tamamlamak için özel bir karınca türüne ihtiyaç duyuyorlar. Birçok kelebek türü için artık dünyalarının önemli bir parçası haline gelmiş durumdayız.

Kelebekler, çiçeklerin bulunduğu hemen her yerde görülebilen yaygın türler. Ama aynı zamanda belirli koşullara özelleşmiş canlılar da oldukları için çevremizin sağlığıyla ilgili bizlere bilgi veren önemli gösterge türler. Değişime karşı hassas olmaları sayesinde, insan etkinliklerinin, tarım uygulamalarımızda yaptığımız değişikliklerin, hava kirliliğinin veya iklim değişikliğinin etkilerini anlamada bizlere önemli ipuçları sağlıyorlar.

Türkiye’nin Kelebekler için Önemi
Türkiye kelebekler açısından çok büyük bir zenginliğe sahip. Türkiye’nin coğrafi konumu, çok çeşitliliğe sahip topoğrafya ve iklimi, insan yerleşimlerinin uzun geçmişi, kelebekler açısından zengin bir coğrafyanın oluşmasını sağlıyor.

1995 yılında Türkiye’nin kelebekleriyle ilgili ayrıntılı bir çalışma yayınlandı (Hesselbarth ve ark., Die Tagfalter der Türkei). Bu çalışma sonucunda Türkiye’nin Avrupa’daki tüm ülkelerden daha çok sayıda kelebek türünü barındırdığı ortaya koyuldu. Bu zenginliğe rağmen Türkiye’de kelebeklere ne yazık ki yeterince korunmuyor.


Tehditler
Kelebeklerin çoğunluğunun yaşamlarının bağlı olduğu çayırlar, tarım alanlarının genişlemesi nedeniyle hızla yok oluyor. Aynı zamanda şehirlere göçün artmasıyla geleneksel tarım faaliyetlerinin yapıldığı, çiçekler ve kelebekler açısından zengin olan biçilen otlaklar terkediliyor. Bunun sonucundaysa kelebekler açısından önemli bu yaşam alanları, ot kesiminin devam ettirilmemesi nedeniyle orman alanlarına dönüşüyor.

Biz ne yapıyoruz?
Doğa Koruma Merkezi 2007 yılından beri Avrupa Kelebekleri Koruma Örgütü’nün Türkiye temsilcisi. İki buçuk yıl suren ve Hollanda Hükümeti’nin BBI-Matra fonuyla desteklediği projeyle, Türkiye’de kelebeklerin korunması için gerekli altyapının oluşturulmasına öncülük ediyoruz. Bu projenin çıktıları tüm Türkiye’deki kelebeklere ait sayısal dağılım verileri, Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı, Öncelikli Kelebek Alanları ve Türkiye’deki Kelebeklerin Koruma Stratejisi olacak.

http://www.dkm.org.tr/proje/kelebek-2011-projesi.html


                                                                       SESSIZLIK

2 yorum: